secretariat@liceulvladeasahuedin.ro
Strada Horea nr 78-80 , Huedin , Jud. Cluj
cropped-poza-liceu.jpg

Liceul Tehnologic Vlădeasa Huedin

O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI, O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE.

VIZIUNEA ȘCOLII
Dorim să asiguram o educație care are la bază egalitatea șanselor, toleranță , calitatea, performanță și promovarea valorilor europene

Instituția noastră are ca finalitate formarea personalității umane prin

  • Însușirea cunoștințelor specifice, a valorilor culturii naționale și universale
  • Formarea capacitaților intelectuale, a disponibilităților afective și a abilităților practice
  • Asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare instruirii și autoinstruirii pe durata întregii vieți (formare profesională continuă)
  • Educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
Se realizează o pregătire a elevilor având in vedere modelarea armonioasă 
a caracterului, stimularea creativității și integrarea elevilor în societate
 
Se va asigura totodată cultivarea dragostei față de țară și tradițiile poporului român
Misiunea și finalitatea școlii noastre se realizează prin strategii și tehnici moderne 
de instruire și educare , indiferent de mediul social din care provin elevii noștri