secretariat@liceulvladeasahuedin.ro
Strada Horea nr 78-80 , Huedin , Jud. Cluj

LICEUL TEHNOLOGIC VLĂDEASA HUEDIN

În atenția elevilor și părinților

Începând cu data de 12.09.2023 , a intrat in vigoare Metodologia cadru de acordare a burselor școlare, aprobată prin OME 6238/2023

ANUNȚ REFERITOR LA DEPUNEREA DOSARELOR DE BURSĂ

Conform prevederilor din Metodologia Cadru,  următoarele tipuri de burse se acordă pe baza cererii părintelui / elevului major 

Nota : Este preferabilă completarea pe calculator a cererii pentru claritate. Unde este cazul, casetele pentru exprimarea opțiunilor se marchează / demarchează prin click stânga. Dacă se complectează olograf (de mână) , se folosesc MAJUSCULE la nume și prenume